• Text File | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი ქართველი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული, პროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის დამოუკიდებლად გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა. სახელმძღვანელოში მოცემული დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზესახელმძღვანელო მოიცავს ისეთ თემებ, როგორიცაა: გლობალიზაციის არსი; სიღარიბის პრობლემა; კულტურის არსი; კონფლიქტის ტიპები; პროგრესის, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის არსი; მენეჯმენტის სტრატეგიები და მენეჯერთა ტიპები; ფინანსური მენეჯმენტის, ბუღალტერიისა და მარკეტინგის პრინციპები; ხელოვნება; საერთაშორისო ორგანიზაციები; მეცნიერება და ტექნოლოგია; თანამედროვე მსოფლიოს ჯანმრთელობის პრობლემები.

  14.90 ₾
 • შესავალი მსოფლიო ისტორიაში (II) | სანაძე მანანა

  სახელმძღვანელოს შექმნაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული სკოლის ისტორიის დეპარტამენტის პროფესორებმა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისტორიის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელისა და საქართველოს უნივერსიტეტის ყოფილი პრორექტორის სამეცნიერო დარგში, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორ თამაზ ბერაძის ღვაწლი. ცალკეული მონაკვეთების დამუშავებაში მონაწილეობდნენ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლალი ფირცხალავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თეა ქარჩავა, ანთროპოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თინათინ ღუდუშაური. მნიშვნელოვანი სამუშაო შეასრულა ისტორიის დეპარტამენტის პროფესორმა თამარ ქორიძემ.

  25.00 ₾
 • შესავალი მსოფლიო ისტორიაში (I) | სანაძე მანანა

  სახელმძღვანელოს შექმნაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული სკოლის ისტორიის დეპარტამენტის პროფესორებმა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისტორიის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელისა და საქართველოს უნივერსიტეტის ყოფილი პრორექტორის სამეცნიერო დარგში, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორ თამაზ ბერაძის ღვაწლი. ცალკეული მონაკვეთების დამუშავებაში მონაწილეობდნენ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლალი ფირცხალავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თეა ქარჩავა, ანთროპოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თინათინ ღუდუშაური.

  25.00 ₾
 • Operations Management Flexible Version (10th Edition) | Jay Heizer

  Operations Management  the standalone book presents a broad introduction to the field of operations in a realistic and practical manner, while offering the largest and most diverse collection of problems on the market. 

  15.00 ₾
 • Journalistic Ethics Moral Responsibility in the Media | Dale Jacquette

  Journalistic Ethics: Moral Responsibility in the Media examines the moral rights and responsibilities of journalists to provide what Dale Jacquette calls “truth telling in the public interest.” With 31 case studies from contemporary journalistic practice, the book demonstrates the immediate practical implications of ethics for working journalists as well as for those who read or watch the news. This is a book for anyone who now works in journalism, or is considering a career as a journalist. It is also important groundwork for everyone who follows the day's events in newspapers, radio, television, or on the internet. 

  15.00 ₾
 • Advanced Corporate Finance: A Practical Approach | Wajeeh Elali

  Advanced Corporate Finance Clearly written and example oriented, Advanced Corporate Finance: A Practical Approach presents the latest innovations of corporate finance in an engaging and student-friendly manner. Each chapter is filled with a wide range of minicases, numerical examples, conceptual questions and feature articles meant to help you understand the theories and practical applications of corporate finance.

  15.00 ₾
 • The Age of the Economist (9th Edition) | Daniel R. Fusfeld

   
   
   
   

  15.00 ₾
 • All the News: Writing and Reporting for Convergent Media | Thom Lieb

  This newswriting book is the first of its kind as it aims to teach readers how to work in a convergent newsroom where they are required to report in print, online, radio and television formats. Readers will learn about ethics, being a responsible journalist and how to cover an increasingly diverse population–all while mastering the mechanics of communicating through different media.

  All the News: Writing and Reporting for Convergent Media aims to teach you how to succeed in a convergent newsroom where you will write for print, online, radio and television formats. You will learn about ethics, being a responsible journalist and how to cover an increasingly diverse population all while mastering the mechanics of communicating through different media. The first of its kind, All the News presents a fresh and realistic view of news writing in the 21st century.

  15.00 ₾
 • American Foreign Policy: Past, Present, Future | Glenn P. Hastedt

  This text brings together 3 key elements for both students and professors. It provides an overview of the historical information to make sense of current U.S. foreign policy; it supplies case studies to give students grounding in key events in U.S. foreign policy and information on contemporary issues; and it incorporates concepts that structure an investigation into U.S. foreign policy. The focus is on U.S. policy itself and not on U.S. foreign policy toward specific regions or issues.

  15.00 ₾
 • An Introduction to International Relations and Religion | Jeffrey Haynes

  Not so very long ago it seemed reasonable to assert that the influence of religion on global politics was on the wane. As the Western world became increasingly secular and the process of globalisation deepened, it seemed inevitable - on the surface at least - that the voice of religion was to be heard softly if it was to be heard at all. This has now changed, and changed perhaps irrevocably. As Jeff Haynes argues in this thought-provoking and important new book, various religious 'actors' are now significantly involved in international relations and have become a crucial influence on policy in a post-Westphalian world. International Relations and Religion guides the reader through the complex issues at the heart of this topic with clarity and insight. 

  The book starts with a close reading of the many theoretical and analytical concepts - notably Huntington and the clash of civilisations - that have grown up around this area and then concludes with a summary of the issues under discussion and attempts to put into context what it means to live in a world that is increasingly shaped by a whole host of diverse religious groups.

  15.00 ₾
 • Crisis Communications A Casebook Approach 3rd EDITION | Kathleen Fearn-Banks

  Crisis Communications presents case studies of organizational and individual problems that may become crises, and the communication responses to these situations. Helping professionals prepare for crises and develop communications plans, the third edition of this essential reference explores critical issues concerning how organizations, companies, and individuals communicate with the news media, employees, and consumers in times of crisis. Author Kathleen Fearn-Banks addresses how to choose the best possible words to convey a message, the best method for delivering the message, and the precise and most appropriate audience, in addition to illustrating how to avoid potential mismanagement.

  15.00 ₾
 • Economic Development | Michael Paul Todaro

  Economic Development–the leading textbook in this field–provides readers with a complete and balanced introduction to the requisite theory, driving policy issues, and latest research. Todaro and Smith take a policy-oriented approach, presenting economic theory in the context of critical policy debates and country-specific case studies so readers see how theory relates to the problems and prospects of developing countries.

   

  The eleventh edition offers new sections on the global financial crisis and violent conflict

  15.00 ₾
 • Economics | Stephen Ison

  Economics 4th edition is a concise introduction to the core principles of economics, aimed at students taking their first, and probably only, one semester course in Economics. These students may be taking a business related degree, or may be from other degree schemes in the university taking a service course in Introductory Economics.

  There is a balanced split between the micro and macro economics section and the use of case studies and numerous examples makes this a lively little book for the reader. The real difference that this book offers the student is the amount and variety of questioning material that will really test their understanding.

  15.00 ₾
 • European Politics Today | Gabriel A. Almond

  The first comprehensive survey to include Western and Eastern European nations and the European Union, European Politics Today is the broadest available examination of Europe’s diverse political systems. Written by leading comparativists and area studies experts, this text introduces key concepts about political institutions, culture, and policy and follows them in seven authoritative country studies, which facilitates the comparison of political experience across the region. European Politics Today’s innovative combination of theory and cases ensures that students explore individual countries in-depth and consider the issues that affect all of Europe.

  15.00 ₾
 • Financing Education in a Climate of Change | Vern R. Brimley

  This book is both scholarly and engaging, and is practical, easy-to-read and comprehend; appealing to a diverse audience of students, educational leaders, parents, and legislators. School finance is an evolving topic and this text, now in its Tenth Edition, continues to cover all current trends to provide readers with a firm knowledge of educational finance trends and issues that administrators need to understand. It serves as an excellent reference for both practitioners and academics.

  15.00 ₾
 • International Organization and Global Governance: A Reader | Friedrich V. Kratochwil

  International Organization and Global Governance presents a variety of seminal studies that address the organization of international politics, how international affairs are governed, and how variations in international forms influence international relations. International Organization and Global Governance also features some of the most important contemporary scholarship in the field.

  15.00 ₾
 • International Organizations: Principles and Issues | James K. Oliver

  This comprehensive historical, institutional and functional/programmatic analysis of the development of contemporary international organizations in all forms, examines the activities of salient regional organizations and non-governmental organizations, as well as multinational corporations. Focusing on major principles, organizational characteristics, functions, and activities of the United Nations and UN system, the book strikes a balance between comprehensive coverage of the problems, inquiries, and decisions that face these organizations, with concise, accessible coverage of the subject. The volume addresses the league of nations, the genesis of the United Nations, basic principles, organization, structure and operations of the UN, peaceful settlement of disputes, collective security and peacekeeping, the search for justice under law, controlling the instruments of war, varieties of regionalism, globalization, transnational relations and international organization, promoting economic welfare, managing global resources, promoting social progress, human rights, international administration and international organization in retrospect and prospect, For individuals interested in international affairs and organizations.

  15.00 ₾
 • International Politics : Enduring Concepts and Contemporary Issues: International Edition | Robert J. Art

  With an abundance of new essays reflecting the ever-changing landscape of world politics, the eighth edition of this renowned reader provides students with comprehensive coverage of the most important IR concepts, trends, and current issues.

  15.00 ₾
 • Introduction to Banking | Barbara Casu

  Introduction to Banking is a comprehensive and up-to-date introduction to the business of banking, written by expert authors. The book covers both theoretical and applied issues relating to the global banking industry, highlighted by examples from across Europe and the wider international arena. It is organised into four main sections: introduction to banking; central banking and bank regulation; issues in bank management; comparative banking markets.

   

  • Familiarises students with the reasons banks exist, the different services they offer, and the recent trends impacting on the banking business.
  • Covers contemporary central banking and bank regulation issues comparing the UK, Eurozone and the US providing students with the most up-to-date information on banking practice.
  • Strong focus on bank management issues, including insight into risk management techniques used by banks prepares students to understand the different financial features of commercial and investment banks.
  • Recent developments in developed, emerging and transition banking and financial systems are covered in detail, familiarising students with different types of banking systems and how global trends impact on different types of banking markets.

  15.00 ₾
 • Introduction to Financial Accounting (Charles T Horngren Series in Accounting) | John A. Elliott

  Introductory Financial Accounting, 9e provides a unique and perfect blend of robust financial statement analysis with early statement of cash flows coverage. It is directed at those who will analyze real financial statements, and make business decisions based upon that analysis. Real statements are used throughout (Starbucks). Statement of Cash Flows comes earlier in this book than most. Material is focused on analysis of financial statements — ratios introduced early and often, special “Portfolio” section provides a “road map” to financial statement analysis, and special section in end-of-chapter problems focuses on analyzing financial statements (using Starbucks financial statements). Features strong coverage of statement of cash flows (Ch 5) --an essential financial statement, one of growing importance, and should be regarded as a basic statement. For financial accountants.

  15.00 ₾
 • Living Supply Chains: How to Mobilize the Enterprise Around Delivering What Your Customers Want | John Gattorna

  'Let’s not beat around the bush” ‘Living Supply Chains: How to mobilise the enterprise around delivering what your customers want’ written by John Gattorna is a revolutionary book. Gattorna manages to finally present us with a groundbreaking theory about Supply Chains while completely managing to underpin it.' Supply Chain Management: An International Journal

  " This is fundamentally an important book - enlightening, informative and thought provoking... much needed and very relevant" - Logistics and Transport Focus, December 2006

  Author Article in World Business October 2006

  Extract in Supply Chain Management Review

  15.00 ₾
 • Mathematical Ideas (12th Edition) | Charles D. Miller

  Mathematical Ideas captures the interest of non-majors who take the Liberal Arts Math course by showing how mathematics plays an important role in everyday life. With a fresh, new focus on math in the workplace, this program shows students how math will play an important role in their future, while encouraging them to understand and embrace the mathematical concepts.

  15.00 ₾
 • Media, Audiences, Effects: An Introduction to the Study of Media Content and Audience Analysis | Paul J. Traudt

  Media, Audiences, Effects teaches students how to evaluate media effects research and better understand the role media play in our everyday lives. This text introduces readers to over 300 contemporary research studies focusing on 12 important topic areas, including television violence, gender and ethnicity, sexuality and pornography, and advertising bans. It provides a framework for understanding how researchers study media effects and what mass communication theory and research tell us about the relationship between media and society.

  15.00 ₾
 • Public Personnel Management: Contexts and Strategies | Donald E. Klingner

  Reflecting contemporary political and managerial realities, this book provides a comprehensive exploration of the values, conflicts, political processes, and management techniques which provide the context for personnel administration in the public sector. A five-part organization covers an introduction to the world of public personnel management, planning, acquisition, development, and sanctions. For human resources personnel—especially managers.

  15.00 ₾
 • Public Relations Today: Managing Competition and Conflict | Glen T. Cameron

  Public Relations: Managing Competition and Conflict is an introductory book that provides the latest theories and practices in easy-to-understand terms, exploreing the role of competition and conflict in today’s modern public relations practice .

   

  Public Relations takes a brief, conflict-based approach, combining the insights of public relations experts Dennis Wilcox and Glen Cameron with the fresh voices of two of the fastest rising stars of public relations education Bryan Reber and Jae-Hwa Shin. Using up-to-date real world examples, checklists, and summaries to explore the role of competition and conflict, this book provide a whole new departure from other introductory texts.

   

  Public Relations: Managing Competition and Conflict is based on the idea that public relations is the management of competition and conflict on behalf of one’s client or organization and, if at all possible, the interests of the public that impact the organization. As such, the authors take an assertive approach, providing vigorous examples from the “real-world” of public relations that lend excitement to the profession for students. This book successfully merges theory and practice into a refreshing, easy-to-understand approach that will help the reader learn the basics of effective public relations practice.

  15.00 ₾
 • Regional and Ethnic Conflicts: Perspectives from the Front Lines, CourseSmart eTextbook | Vamik D Volkan

  This book provides readers alternative, first-hand, front-line perspectives and insights on some of the major ethnopolitical conflicts plaguing the planet. It promotes the cultivation of a global culture of conflict prevention and peace promotion.

  15.00 ₾
 • Reporting That Matters: Public Affairs Coverage | John Irby

  Public Affairs Reporting offers an inclusive and diverse perspective to public affairs reporting.

  It expands the traditional approach to public affairs reporting beyond the mainstay of local and regional news coverage to include virtually everything that is involved in public life: from government to the arts, religion to the environment, business to law enforcement, and more. “Professional Tips” sections in each chapter provide a series of questions and answers from professional journalists.

  15.00 ₾
 • The European Mosaic: Contemporary Politics, Economics and Culture | Richard D. Dunphy

  The European Mosaic is an up-to-date introduction to all aspects of the politics, economics, culture and recent history of the European Union in particular and Europe in general.  The European Mosaic effectively familiarizes students with EU issues that are currently in the news and likely to remain so for the foreseeable future.  It is a clear and accessible introduction to the European polity.

   

  Its strongly interdisciplinary focus provides a multidimensional understanding of contemporary Europe, of the process of European integration, and of the dynamics of the European Union.

   

  Effective and thoughtful features like Key facts, Key Concepts, Key Opinions and Debates, Biographies, and numerous tables, diagrams, photos, drawings and cartoons, will ensure students enjoy and engage with a complex subject.

  15.00 ₾
 • პოლიტიკა | ენდრიუ ჰეივუდი

  წინამდებარე წიგნი პოლიტიკის, როგორც საგნის, თანმიმდევრული შესწავლის მცდელობაა

  დღევანდელი გადასახედიდან: მისი მიზანია  ამ საგნის შემსწავლელ სტუდენტს ან თუნდაც,

  პოლიტიკის ანა-ბანათი დაინტერესებულ მკითხველს გამოადგეს სახელმძღვანელოდ.

  წიგნი 5 მთავარ თემას მისდევს: I ნაწილი _ პოლიტიკის თეორია _ იმ კონცეპტუალურ და

  მეთოდოლოგიურ საკითხებს იკვლევს, რაც საერთოდ პოლიტიკის შესწავლის საფუძველთასაფუძველია;

  II ნაწილი გლობალიზაციისა და სახელმწიფოების მნიშვნელობას ეხება _

  განსაკუთრებით, ერი-სახელმწიფოს როლს ინტერნაციონალიზაციისა და გლობალური

  პოლიტიკის ჩასახვის პირობებში; II ნაწილში განვიხილავთ ურთიერთკავშირს პოლიტიკურ

  და არა-პოლიტიკურ ძალთა, და ურთიერთობის არხებს მმართველთა და მართულთა შორის;

  IV ნაწილი მმართველობის მექანიზმებსა და იმ ინსტიტუციურ თუ პოლიტიკურ პროცესებს

  ეთმობა, რაც ხელისუფლების ბუნებასა და ასევე, მისი საქმიანობის ხელწერაზეც ახდენს

  ზეგავლენას. დასკვნითი, V ნაწილი _ პოლიტიკური კურსის და მისი ცხოვრებაში გატარების

  საკითხებს მიმოიხილავს: გავაანალიზებთ, თუ როგორ ხდება ხსენებული კურსის განსაზღვრა

  და როგორ ფასდება პოლიტიკური სისტემების ავ-კარგიანობა _ რაც, თავის მხრივ, ისევ

  პირველი ნაწილის თეორიულ და იდეოლოგიურ მსჯელობასთან მიგვაბრუნებს.

   

  45.00 ₾
 • საკომუნიკაციო ქართული | ნანა შავთვალაძე

  „საკომუნიკაციო ქართული I“ განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომლებიც დაინტერესბული არიან კომუნიკაციური ქართულის შესწავლით. სახელმძღვანელო დაფუძნებულია სწავლების ოთხ უნარზე: წერა, კითხვა, მეტყველება და მოსმენა. წიგნი დასაწყისი დონიდან თანემედროვე მეთოდე-ბის საშუალებით ეტაპობრივად ავითარებს ლექსიკურ და საჭირო გრამატიკულ მასალას. ერთი სემესტრის განმავლობაში მარტივიდან რთულის პრინციპით შემსწავლელები დაეუფლებიან A1 დონეს.

  “Communication Georgian I“ is for the students who are interested to study Communication Georgian. The Student book is grounded on four skills: Reading, Writing, Speaking and Listening. The book helps students enrich vocabulary and grammar step by step from the very beginning based on modern methods. In one semester, through the principle of moving from simple to more complicated, they will approach and hold the Georgian Language on A1 level.

  18.00 ₾
 • ქართველთა ცხოვრება. წიგნი III | სანაძე მანანა

  წინამდებარე ნაშრომი - „ქართველთა ცხოვრება“ წიგნი III პირველია „ქართველთა ცხოვრების“ იმ მრავალწიგნიანი სერიიდან, რომლის გამოცემას საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობასთან ერთად გეგმავენ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები: მანანა სანაძე და გონელი არახამია. გამოცემის ფარგლებში განსაზღვრული და მომზადებულია შემდეგი წიგნები: წიგნი I - შესავალი „ქართველთა ცხოვრებაში“, წიგნი II - „ქართველთა ცხოვრება“, რაც „დავით აღმაშენებლის ცხოვრების“ ჩათვლით, „ქართველთა ცხოვრების“ ტექსტის ახალი პრინციპით გამოცემას გულისხმობს; წიგნი IV - კომენტარები, წიგნი V - „ქართველთა ცხოვრება“ და ქართული ეკლესიის ისტორია. ვინაიდან ამ სერიიდან წიგნი III რიგით პირველი იბეჭდება, გამოცემის მიზნებთან მკითხველის უკეთ გაცნობისათვის განკუთვნილი ეს მოკლე ანოტაციაც მას წავუმძღვარეთ.

  27.00 ₾
 • ქართველთა ცხოვრება. წიგნი I | სანაძე მანანა

  ქართველთა ცხოვრება წიგნი I - შესავალი ქართველთა ცხოვრებაში, ნუმერაციით პირველი, თუმცა რიგითობის მიხედვით მეორეა ქართველთა ცხოვრების იმ მრავალწიგნიანი სერიიდან, რომლის გამოცემას საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა ახორციელებს საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორებისა და ამავე სკოლის მაგისტრანტი და დოქტორანტი სტუდენტების მონაწილეობით. აღნიშნული წიგნის ავტორი და მთლიანი სერიის მეცნიერ-ხელმძღვანელია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მანანა სანაძე. მისივე ავტორობით 2016 წ. უკვე გამოიცა ქართველთა ცხოვრება წიგნი III - ქართლის მეფეებისა და პატრიკიოსების ქრონოლოგია (ფარნავაზიდან აშოტ კურაპალატამდე). ქართველთა ცხოვრება წიგნი II - ქართველთა ცხოვრება, რომლის გამოცემაც უახლოეს დროში იგეგმება, მოიცავს თხზულების ტექსტებს (დავით აღმაშენებლის ცხოვრების ჩათვლით) და ამ ტექსტების ახალი პრინციპით დაბეჭდვას გულისხმობს, რაც თავიდან აგვაცილებს 2008 წლის გამოცემის არც თუ უმნიშვნელო შეცდომებს. განსაზღვრულია ამავე სერიის სხვა წიგნების მომზადებაც.

  წინამდებარე წიგნი ისევე, როგორც მისი წინამორბედი, განკუთვნილია, უპირველეს ყოვლისა, მეცნიერ-მკვლევრებისთვისა და საქართველოს ისტორიის პროგრამაზე მოსწავლე დოქტორანტი და მაგისტრანტი სტუდენტებისათვის. ვფიქრობთ, სასურველია, სპეცკურსის სახით, წიგნს გაეცნონ III-IVკურსის ბაკალავრებიც. იმავდროულად, ავტორი იმედს იტოვებს, რომ წიგნი გასაგები და საინტერესო წასაკითხი იქნება ისტორიით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისთვისაც.

  27.00 ₾
 • XX საუკუნის ხელოვნება | ქეთევან კინწურაშვილი

  მთელი მე-20 საუკუნის ხელოვნების გამოცდილება აქვს ზურგს უკან, უფრო სწორად, გატარებული აქვს საკუთარ თავში და სხეულში. ფერწერის, გრაფიკის, ფოტოგრაფიის ტექნიკასთან ერთად, ის დამატებით ფლობს ინსტალაციის, პერფორმანსის და არაერთ სხვა ტექნიკას. მან იცის, თუ როგორ აქციოს საკუთარი სხეული და ჟესტი ობიექტად, რომელიც ლაპარაკობს ხელოვნების ენით. და ეს საგრძნობია მაშინაც, როცა ის არ იყენებს ამ ხერხებს. მას შეუძლია საკუთარი ნამუშევარი გარემოს ზემოქმედებას მიანდოს და ამ შემთხვევაში თვითონაც არ იცის, თუ რა სახეს მიიღებს ის მასთან ფიზიკურად დაშორების შემდგომ. ის ალქიმიკოსია, რომელიც ახალ მასალას და სუბსტანციებს იგონებს, და წერტილს არ სვამს.

  15.00 ₾
 • რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება. წიგნი I. ზოგადი და ინდივიდუალური ასპექტები | არჩილ მეტრეველი

  წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შესასწავლად. ამ უფლების ერთიანი სფერო, მოიცავს სხვადასხვა ზოგად, ინდივიდუალურ, კოლექტიურ და ინსტიტუციურ ასპექტს, უფლებას, თავისუფლებასა და სამართლებრივ ურთიერთობას, რომელთა სუბიექტებიც არიან კერძო პირები, რელიგიური ან სხვა სახის მრწამსის მქონე ჯგუფები და სახელმწიფო. ამ სახელმძღვანელოს ფარგლებში წარმოდგენილი სასწავლო კურსი განეკუთვნება საჯარო სამართლის მიმართულებას, კერძოდ, ადამიანის უფლებების სამართალს და მიზნად ისახავს სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის სათანადო ცოდნის გაზიარებას რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების, როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლების, ზოგადი და ინდივიდუალური ასპექტების შესახებ. კურსი შედგენილია ამ უფლებასთან დაკავშირებული ძირითადი საერთაშორისო და ეროვნული სამართლებრივი აქტების, საერთაშორისო და ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკისა და შესაბამისი საერთაშორისო საექსპერტო და პოლიტიკური დოკუმენტების საფუძველზე.

  მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ წინამდებარე სახელმძღვანელო მხოლოდ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების ზოგად და ინდივიდუალურ ასპექტებს ეთმობა, რაც თითოეული ამ ასპექტისა და მათში შემავალი საკითხების მოცულობიდან და სწავლების მეთოდოლოგიიდან გამომდინარეობს. ჩვენი მიზანია რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების კოლექტიური და ინსტიტუციური ასპექტები დამუშავდეს დამოუკიდებლად, რაც, საბოლოოდ, შესაძლებელს გახდის მათ გაერთიანებას და რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების სრულფასოვან შესწავლას.

  35.00 ₾
 • Key Ideas | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის კომპეტენტური გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა და დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  15.00 ₾
 • Professional Communication | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის კომპეტენტური გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა და დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  15.00 ₾
 • მასმედიის ისტორია | მაია მაჭავარიანი

  სახელმძღვანელო „მასმედიის ისტორია“ არის სალექციო კურსი და განკუთვნილია საქართვე-ლოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების მიმართულების სტუდენტებისთვის, აგრეთვე მასმედიის ისტორიით დაინტერესებული ყველა მკითხველთათვის და მისი შედგენილობაც ამ გარემოებითაა განპირობებული. სახელმძღვანელო წარმოადგენს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისა და საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ისტორიის ზოგად კურსს.

  15.00 ₾
 • აკადემიური წერა | ნანა შავთვალაძე, შალვა დუნდუა

  სახელმძღვანელო ,,აკადემიურ წერა” განკუთვნილია ბაკალავრიატის ყველა სპეციალობის სტუდენტისთვის. წიგნში მარტივად, ნათლად და თანმიმდევრულად მიეწოდება მკითხველს აკადემიური წერის თეორიული ნაწილი, უამრავი ნიმუშითა და პრაქტიკული დავალებებით. სახელმძღვანელო  საშუალებას აძლევს სტუდენტს ეტაპობრივად, ნაბიჯ-ნაბიჯ აიმაღლოს წერის კულტურა. წიგნის პირველი ნაწილი აგებულია საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული აკადემიური წერის პრინციპებზე; განხილულია, თუ რისგან შედგება თემა, რა აგებულება აქვს, რა სტილით და როგორ შეიძლება დაიწეროს, როგორ უნდა გაიშალოს მსჯელობა, როგორ დაიხვეწოს ტექსტი და ა.შ.  ამასთანავე, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, აღგვეწერა სხვადასხვა ტიპის თემის შედგენის ხერხები და საშუალებები, ვინაიდან მათი ცოდნა და გამოყენება სტუდენტებს აუცილებლად დასჭირდებათ ჩვენს აკადემიურ სივრცეში.

  15.00 ₾
 • აკადემიური წერა. ვიკითხოთ და ვწეროთ | ნანა შავთვალაძე

  წიგნი ,,ვიკითხოთ და ვწეროთ“  ,,აკადემიური წერის“ სახელმძღვანელოს  მეორე ნაწილია, რომელშიც ქართული ლიტერატურის ძეგლების საშუალებით  მრავალმხრივად გაჟღერებული და გააქტიურებულია პირველ ნაწილში წარმოჩენილი ყველა თეორიული საკითხი.

  ამ კრებულში წარმოდგენილი  ნაწარმოებები განსაკუთრებული სიფრთხილითა და ახალგაზრდებთან შეთანხმებით  შეირჩა.   წიგნის ყოველ ნაწილს ერთვის თეორიული ცოდნის გათვალისწინებით  დაგეგმილი და მეთოდურად  გამართლებული  პრაქტიკული სავარჯიშო.  შემნილია შემდეგი სახის სქემები: ,,გონებრივი რუკა“, ,,აბლაბუდა“,  ,,კლასტერი“, რომლებშიც უნდა განათავსონ და  ლოგიკურად დააკავშირონ ერთმანეთთან საკითხები.

   

  წიგნის ყოველი ნაწილის ბოლოს მოცემულია რუბრიკა ,,ანალიზის გეგმა“, რომელიც შესავალი, ძირითადი და დასკვნითი ნაწილებისგანაა შემდგარი.  წერის  პროცესისას შექმნილი სირთულის  დაძლევის  მიზნით დასმულია ფოკუსირებადი შეკითხვები, რომლებიც  სტუდენტში  „გონებრივი იერიშის“ პროვოცირებას გამოიწვევს. ეს კი, გააქტიურებს მათ, ხელს შეუწყობს  მოზღვავებულ აზრთა დალაგებასა და ჩამოყალიბებაში. 

  20.00 ₾
 • New Quoteland | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია ზოგადი ინგლისური ენის შემსწავლელი ქართველი სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში მოცემული, ზოგადი ინგლისური ენის ცოდნის საშუალო დონისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  15.00 ₾
 • ძალის გამოღვიძება | მიხეილ სააკაშვილი

  მკითხველს, რომელიც წინამდებარე წიგნს გადაშმკითხველს, გადაშლის და ტექსტში შეაბიჯებს, უკანდასახევი გზა მოჭრილი აქვს, უეჭველად ბოლომდე გაივლის მანძილს წინათქმიაქვს, წინათქმიდან ბოლოთქმამდე, რადგანაც მიხეილ სააკაშვილის „ძალის გამოღვიძება“ მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო რომანივით იკითხება. აქვს კიდევაც მძაფრი სიუჟეტი, ოღონდაც ბელეტრისტული პროზისგან განსხვავებით, აქ მოთხრობილი ამბავი გამონაგონი კი არ გახლავთ, არამედ სინამდვილეა, თანამედროვე კაცობრიობის დრამატული პერიპეტიების მართალი და გულწრფელი ასახვაა. მოქმედება ძირითადად ორ ქვეყანაში ერთდროულად ვითარდება - საქართველოსა და უკრაინაში. გასაოცარი, და ეგებ, მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტოც იყოს საბჭოთა იმპერიიდან დე იურე თავდახსნილი და დღემდე დე ფაქტო დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ამ ორი ქვეყნის პოლიტიკური ბედის მსგავსება, მსგავსება კი არა, ფაქტობრივად, იდენტურობა, სიტუაციის, კოლიზიების, გამოწვევების იგივეობა. საქართველოსა და უკრაინის უკრაინის ცხოვრება ამ ჩვენს დაძაბულ XXI საუკუნეში ერთმანეთთან განუყოფლად გადაწნულა და გადაჯაჭვულა. მით უფრო, რომ ამ ისტორიულ სიმბიოზს მკვეთრად ათვალსაჩინოებს ერთი გამორჩეული პიროვნების მოღვაწეობა, პიროვნებისა, რომელიც ერთდროულად ამ წიგნის ავტორიცაა და მისი მთავარი გმირიც და რომლის ზეორიგინალური, სუპერექსკლუზიური, განუმეორებელი პოლიტიკური პროფილი, დღევანდელი მრავალსახოვანი გლობალური ისტებლიშმენტის ფონზე კარგადაა ცნობილი მთელ მსოფლიოში და, ბუნებრივია, უპირველესად, მის სამშობლოში, იმ ქვეყანაში, რომლის სახელმწიფოებრიობის აღდგენასა და თანამედროვე დემოკრატიული სტანდარტებით შექმნაში მას ლომის წილი აქვს შეტანილი და რომელთან მიმართებაშიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სიტყვები, რომლებიც ჩვენს მიერ ამ წინათქმის სათაურად გვაქვს გამოტანილი _ „ამქვეყნად ყველაზე მეტად შენება მიყვარს“.

  15.00 ₾
 • საკომუნიკაციო ქართული II | ნანა შავთვალაძე

  „საკომუნიკაციო ქართული II“ განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომლებიც დაინტერესბული არიან კომუნიკაციური ქართულის შესწავლიის გაგრძელებით. სახელმძღვანელო დაფუძნებულია სწავლების ოთხ უნარზე: წერა, კითხვა, მეტყველება და მოსმენა. წიგნი დასაწყისი დონიდან თანამედროვე მეთოდების საშუალებით ეტაპობრივად ავითარებს ლექსიკურ და საჭირო გრამატიკულ მასალას. ერთი სემესტრის განმავლობაში მარტივიდან რთულის პრინციპით შემსწავლელები დაეუფლებიან A2 დონეს.

  18.00 ₾
 • მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი | ხათუნა წიკლაური

  მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი

  18.00 ₾
 • დანაშაული და სასჯელი | ბაჩანა ჯიშკარიანი

  სისხლის სამართალი სამართლის ის დარგია, რომელიც საკმაოდ ფრთხილ მიდგომას საჭიროებს, ვინაიდან მასში გათვალისწინებული სასჯელები ყველაზე მეტად იჭრება ადამიანის პირად თავისუფლებაში. აღნიშნული პატარა ნაშრომის მიზანია მკითხველს გააცნოს სისხლის სამართალი და მასთან დაკავშირებული დანაშაულისა თუ სასჯელების ინსტიტუტები. ეს არის ერთგვარი შესავალი, რომელიც იძლევა ამ დარგის ძირითადი ასპექტების გააზრების შესაძლებლობას მოკლე მაგალითების საფუძველზე, სადაც მარტივი ენით საუბარია არა მხოლოდ ზოგად, არამედ პროცედურულ საკითხებზეც. ის განკუთვნილია როგორც სამართლის სფეროთი დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის, ასევე დამწყები იურისტებისთვის. ნაშრომი მათ დაეხმარება დანაშაულისა და სასჯელის ცნებების გააზრებაში.

  0.00 ₾
 • შესავალი საქართველოს ისტორიაში | სანაძე მანანა

  შესავალი საქართველოს ისტორიაში

  18.00 ₾
 • ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა | თენგიზ ვერულავა

  წიგნში განხილულია ჯანდაცვის ეკონომიკის კონცეფციები, ჯანდაცვის ეკონომიკის ძირითადი საკითხები, ეკონომიკა და ჯანდაცვის სექტორი, ეკონომიკური ურთიერთობების თავისებურებები ჯანდაცვაში, ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების წყაროები, ჯანმრთელობის დაზღვევა, ჯანმრთელობის დაზღვევის არსი და პრინციპები, სოციალური და ჯანმრთელობის კერძო დაზღვევა, მართული ჯანდაცვა, რესურსების განაწილება ჯანდაცვის სექტორში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, სამედიცინო ეფექტურობა, სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასება, პრიორიტეტების განსაზღვრა ჯანდაცვის სფეროში, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაცია, ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, მიზნები, მართვა, ჯანდაცვის სისტემის რეგულირების მექანიზმები, სამედიცინო ორგანიზაციების ეკონომიკურ-სამართლებრივი ფორმები, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მეთოდები, სამედიცინო ორგანიზაციის შიდასამეურნეო ურთიერთობების საფუძვლები.

  წიგნი განკუთვნილია ჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის სპეციალისტებისათვის, ასევე ჯანდაცვის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

  30.00 ₾
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობების შესავალი | გლენ მ. ბრუმი, სკოტ მ. კატლიპი, ალენ სენტერი

  17.00 ₾
 • მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I ნაწილი | გია ავალიშვილი, მარიამ ავალიშვილი

  წიგნში „მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, ნაწილი“ განხილულია სიმრავლეთა თეორიისკომბინატორიკისკომპლექსური რიცხვებისნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების და მწკრივებისერთი ცვლადის ფუნქციასთან და მის უწყვეტობასთან დაკავშირებული მათემატიკური ანალიზის ძირითადი ცნებები და დებულებებიმათემატიკური მეთოდების აღწერასთან ერთად დიდი ყურადღება ეთმობა მათ გამოყენებას ეკონომიკური ამოცანების გამოსაკვლევად.

  წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის და ეკონომისტებისათვის, რომელთაც სურთ დაეუფლონ მათემატიკური ანალიზის საფუძვლებს. ამავე დროს წიგნი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტების მიერ მათემატიკური ანალიზის შესაბამისი საკითხების შესასწავლად და ეკონომიკაში მათემატიკური მეთოდების გამოყენების გასაცნობად.

  14.90 ₾
 • მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II ნაწილი | გია ავალიშვილი, მარიამ ავალიშვილი

  10.00 ₾
 • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები | გია ავალიშვილი, მარიამ ავალიშვილი

  9.00 ₾
 • CSS Cascading Style Sheet | დიმიტრი აბრამიანი

  მოგესალმებით, მკითხველო. ამჟამად, წიგნის დაწერის მომენტისათვის, მიმდინარეობს CSS –ის მშფოთვარე ზრდა, და მოხარული ვარ რომ შემიძლია მოგიყვეთ CSS –ის ძირითად თვისებებზე, დაწერის სტილზე, სინტაქსზე და მოკლედ აგიხსნათ თუ როგორ შეიძლება სტილების რეალიზება და მართვა ვებ-გვერდზე. წიგნში მოცემული მრავალი მაგალითით შეიძლება უფრო ძირეულად შეისწავლოთ CSS დაწერის ტექნოლოგია. ყოველი მაგალითის შემდეგ არის ახსნა თუ როგორ არის რეალიზებული ესა თუ ის სტილი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წიგნის დაწერის მომენტისათვის, ზოგი სტილის გამოყენება არ იყო რეალიზებული ბრაუზერების უმრავლესობაში, თუმცა მათი აღწერა ზუსტია. წიგნი გათვლილია როგორც დამწყებზე, აგრეთვე პროფესიონალზე.

  10.00 ₾
 • ბუღალტერია ბიზნესში | ციცინო მელიქიძე, ნინო ლომიძე

  წიგნში განხილულია ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემა, ბუღალტრული აღრიცხვის ციკლი, სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაციიდან ფინანსური ანგარიშგების მომზადდების ჩათვლით.

  განხილული მაგალითები ადაპტირებული და ადვილად გასაგებია, რაც საშუალებას გვაძლევს მთლიანობაში აღვიქვათ ბუღალტრული აღრიცხვის სრული ციკლი და მისი კავშირი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან.

  წიგნი სასარგებლო იქნება როგორც ეკონომიკისა და ბიზნესის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე ყველა იმ პირებისათვის, რომელთაც გადაწყვეტილი აქვთ ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების შესწავლა.

  14.90 ₾
 • From A to B | ჩხეიძე მაია

  განკუთვნილია პროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის შემსწავლელი ქართველი სტუდენტებისათვისსახელმძღვანელოში მოცემულიპროფესიულდარგობრივი ინგლისური ენის დამოუკიდებლად გამოყენების საფეხურისათვის შესაბამისი ენობრივი მასალა.

  სახელმძღვანელოში მოცემული დავალებათა ტიპები ორიენტირებულია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების ფორმირებაზე.

  14.90 ₾
 • ლოგიკა | მარიამ ავალიშვილი, ნათელა ზირაქაშვილი

  ლოგიკის ამ კურსში, რომელიც წარმოადგენს გამოყენებით ლოგიკას, განხილულია მათემატიკური ლოგიკის ძირითადი ცნებები, მეთოდები და დებულებები და მათი არსებითი გამოყენებები პრაქტიკულ საქმიანობაში. გარდა ამისა, წარმოდგენილია პრაქტიკული ამოცანის მოდელირება მათემატიკური ლოგიკის ენაზე და ბოლოს განხილულია ბულის ალგებრის კანონები და თეორემები, რომლებიც ზუსტად ასახავენ კომუნიკაციური სქემის კანონზომიერებებს.

  8.90 ₾
 • კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი | ალექსანდრე ბენაშვილი, გიორგი ბენაშვილი

  სახელმძღანელოში წარმოდგენილია პერსონალური კომპი-უტერის მოწყობილობები, მათი მახასიათებლები, მუშაობის პრინ-ციპები, კონსტრუქციული სტანდარტები. განხილულია კომპი-უტერის სხვადასხვა კომპონენტების კონფიგურირების და ჩარ-თვის, კომპიუტერული სისტემების აწყობის, ექსპლუატაციის და სერვისის, გრაფიკული სისტემის მოწყობის საკითხები.

  სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უნივერსი-ტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის სტუ-დენტებისთვის.

  14.90 ₾
 • კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია | ალექსანდრე ბენაშვილი, გიორგი ბენაშვილი, სულხან სულხანიშვილი

  სახელმძღანელოში წარმოდგენილია კომპიუტერის პერი-ფერიული მოწყობილობები, კერძოდ: სკანერები, ციფრული კამე-რები, უწყვეტი კვების წყაროები, მონაცემების მაგნიტური და ოპტიკური შენახვის მოწყობილობები, საბეჭდი მოწყობილობები, აუდიო და ვიდეო ინფორმაციის წარმოდგენის საშუალებები, ვიდეოკონტროლერები და მონიტორები. განხილულია პერიფე-რიული მოწყობილობების ორგანიზაცია, მუშაობის პრინციპები, მახასიათებლები, უახლესი ტენდენციები პერიფერიული მოწყო-ბილობების განვითარების სფეროში.

  სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უნივერ-სიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის სტუენტებისთვის.

  14.90 ₾
 • პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა | ალექსანდრე ბენაშვილი, გიორგი ბენაშვილი

  სახელმძღანელოში წარმოდგენილია პერსონალური კომ-პიუტერის მოწყობილობები, მათი არქიტექტურა, სტანდარტები, მახასიათებლები. განხილულია თანამედროვე ტენდენციები პერ-სონალური კომპიუტერების აპარატურული უზრუნველყოფის განვითარების სფეროში.

  სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უნივერსი-ტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის სტუ-დენტებისთვის.

  15.00 ₾
 • გეოინფორმატიკა MapInfo Professional ის ბაზაზე | სერგო ცირამუა

  10.90 ₾
 • საინგილოს ონომასტიკა | ასრათ ომარაშვილი

  წიგნში საველე ექსპედიციებში და საარქივო დოკუმენტებში გამოვლენილი მასალის საფუძველზე მოცემულია საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი მხარის ჰერეთ-საინგილოს ტოპონომიკა. ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა საინგილოს გვარსახელებს და მათ წარმომავლობას, საინგილოს ფიზიკურ და გეოგრაფიულ აღწერილობას, ანასთანავე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისტორიას უძველესი დროიდან დღემდე.

  10.00 ₾
 • ოპერაციული სისტემა Windows 10 | ალექსანდრე ბენაშვილი, გიორგი ბენაშვილი

  სახელმძღანელოში აღწერილია ოპერაციული სისტემა Windows 10. განხილულია საკითხები, რომელთა ცოდნაც სასურ-ველია როგორც კომპიუტერის მომხმარებლებისთვის, ასევე ად-მინისტრატორებისთვის.

  სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უნივერსი-ტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის სტუ-დენტებისთვის.

  10.00 ₾
 • საფონდო და სავალუტო ბაზრის ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზი | ნიკა შენგელია, დავათ ღაღანიძე

  ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისათვის შედარებით ახალ და დინამიურად განვითარებადი დისციპლინის - საბირჟო ვაჭრობის ტექნოლოგია, ბირჟაზე მოვაჭრეთა (ტრეიდერთა) ფსიქოლოგია, ტექნიკური ანალილზი და მისი პოსტულატები, იაპონური სანთლებით ანალიზი, დოუს თეორია (ფასიანი ქაღალდების ბაზრისთვის), ბაზრის დინამიკის ამსახველი გრაფიკები, ფასების მოძრაობა და ბაზრის ტენდენცია (დაღმავალი და აღმავალი ტენდერები), ბაზარზე შესვლის მომენტის შერჩევა, ბაზარზე არსებული ფასების ტენდენციის გარდატეცის მოდელების ფართო სპექტრი.

  ნაშრომში აგრეთვე მოცემულია ბაზრის მდგომარეობის ფუნდამენტალური ანალიზი, კერძოდ წარმოდგენილია ბაზრის მდგომარეობაზე მოქმედი ფუნდამენტალური ფაქტორები (ძირითადად მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები-უმუშევრობის დონე, ინფლაციის დონე, მოსახლეობის შემოსავლები, მიწოდება-მოთხოვნა, ბანკის სარგებლის პროცენტი და სხვა) და ბაზრის რეაქცია მათზე. განხილულია გარიგებათა მოცულობა და ღია პოზიციათა ინტერესი ფიუჩერსული კონტრაქტებით ვაჭრობისას.

  აღნიშნულ ნაშრომში გრაფიკულ ანალიზსა და კომპიუტერული ანალიზის ნაწილში გამოყენებულია თარგმანი ჯონ მერფისა და ალექსანდრ ელდერის ნაშრომებიდან, ხოლო იაპონური სანთლებით ანალიზის ნაწილში კი სტივ ნისონისა და გრეგორი მორისის ნაშრომებიდან.

  ეს ნაშრომი თავისი შინაარსის სიღრმით და სისრულით პირველი ქართული გამოცემაა და იგი გამოადგება როგორც ფინანსების სპეციალობის სტუდენტევს, ისე ბირჟაზე მოვაჭრე ტრეიდერებს.

  30.00 ₾
 • შესავალი კონსტიტუციურ სამართალში, მეთოდოლოგია | მალხაზ ბეგიაშვილი

  წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში განხილულია კონსტიტუციური სამართლის აუცილებელი ცნებები: სახელმწიფო მოწყობის ფორმები, კონსტიტუცია, სუვერენიტეტი. სტუდენტს ვთვაზობთ სხვადასხვა სავარჯიშოს, რომელიც იურიდიული თხზულების, ტექსტის კომენტირებისა და კაზუსის კარგი შესრულებისთვის აუცილებელი მეთოდოლოგიის შეძენის საშუალებას იძლევა. თითოეული შემოთავაზებული სავარჯიშო განსაზღვრული მოთხოვნების შედეგია და მისი შესრულება მოითხოვს მეთოდის ზუსტ მიყოლას. ამ მეთოდის წარმოდგენის შემდეგ, გთავაზობთ მის განხორციელებას სავარჯიშების მეშევეობით.

  10.00 ₾