სიახლეები

წიგნები

 • ახალი
  რადიშ თორდია | რადიშ თორდია

  წინამდებარე კატალოგი (კატალოგი რეზონეწარმოგვიდგენს ქართველი ფერმწერის, XX საუკუნის ქართველ 60-იანელთა თაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელის რადიშ თორდიას შემოქმედებასკატალოგში შესულია მხატვრის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული 311 ფერწერული და გრაფიკული სურათირაც რადიშ თორდიას შემოქმედებითი განვითარების უწყვეტსამოცდახუთწლიან ისტორიას ქმნისკატალოგს ერთვის ხელოვნებათმცოდნეების - ნინო ხუნდაძისა და ნინო ჩიხლაძის სტატიები - მხატვრის შემოქმედების ანალიზიდაფუძნებული კომპატრატიულ კვლევაზემაღალი ხარისხის ილუსტრაციებიფერწერული სურათების საგანგებოდ გადიდებული დეტალები და სტატიები ერთობლიობაში შესაძლებელს ხდის რადიშ თორდიას შემოქმედება მთელი სიცხადითა და მომხიბვლელობით წარმოჩნდესკიდევ ერთხელ განისაზღვროს მისი მნიშვნელობა და განსაკუთრებული ადგილი ქართული მხატვრობის ისტორიაში.

  100.00 ₾
 • ახალი
  ცხოვრება საქართველოჲსა (პარიზის ქრონიკა) | გიული ალასანია

  წიგნში წარმოდგენილია XVIII ს-ის ქართული ანონიმური ქრონიკის (1373-1683 წლების მოვლენებით) მეცნიერულ-კრიტიკული ტექსტი პარიზის ნაციონალური ბიბლიოთეკის ხელნაწერის საფუძველზე; გამოთქმულია ვარაუდები მისი დათარიღებისა და არქიტექტონიკის შესახებ.

  27.00 ₾
 • ახალი
  გზაგასაყარაზე | თემურ ალასანია

  10.00 ₾
 • ახალი
  შესავალი კონსტიტუციურ სამართალში, მეთოდოლოგია | მალხაზ ბეგიაშვილი

  წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში განხილულია კონსტიტუციური სამართლის აუცილებელი ცნებები: სახელმწიფო მოწყობის ფორმები, კონსტიტუცია, სუვერენიტეტი. სტუდენტს ვთვაზობთ სხვადასხვა სავარჯიშოს, რომელიც იურიდიული თხზულების, ტექსტის კომენტირებისა და კაზუსის კარგი შესრულებისთვის აუცილებელი მეთოდოლოგიის შეძენის საშუალებას იძლევა. თითოეული შემოთავაზებული სავარჯიშო განსაზღვრული მოთხოვნების შედეგია და მისი შესრულება მოითხოვს მეთოდის ზუსტ მიყოლას. ამ მეთოდის წარმოდგენის შემდეგ, გთავაზობთ მის განხორციელებას სავარჯიშების მეშევეობით.

  10.00 ₾
 • ახალი
  თავად განსაჯეთ: თვითკონტროლი თუ სახელმწიფო კონტროლი? | ტომ პალმერი

  ეს არის ადამ სმითის "მორალური სენტიმენტების თეორიისტრადიციის გამგრძელებელი მნიშვნელოვანი კრებულირომელიც დეცენტრალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის თვითკონტროლის მნიშვნელობას უსვამს ხაზსსახელმწიფო კონტროლი ვერასოდეს ჩაანაცხვლებს თვითკონტროლს თავისუფლებისა და ყველაფერ იმის განადგურების გარეშერაც ადამიანურია საზოგადოებასა და ეკონომიკაში.

  ვერონ სმითი

  ნობელის 2002 წლის პრიზის მფლობელი ეკონომიკაშიჩეპმენის უნივერსიტეტის პროფესორი ეკონომიკასა და სამართალში

  12.00 ₾
 • ახალი
  ეკონომიკა ერთ გაკვეთილად | ჰენრი ჰაზლიტი

  ეს წიგნი წარმოადგენს ფასდაუდებელ და ლაკონიურ შესავალს ეკონომიკის საფუძვლებში. იგი აღწერს თუ როგორ ყალიბდება ფასები თვისუფალ ეკონომიკაში, მიუხედავად ეტატიზმისა და დაგეგმარების უგუნური მცდელობებისა. ეს წიგნი ეფუძნება არგუმენტს, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკოსები და საჯარო მოხელეები არ უნდა დაკმაყოფილდნენ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მოკლევადიანი შედეგებით. ისინი ვალდებულნი არიან, შეაფასონ გრძელვადიანი შედეგებიც, რომლებიც ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის შედეგად წარმოიქმნება. 

  სტივ ბეიკერი

  ბრიტანელი პოლიტიკოსიპარლამენტის წევრი კონსერვატიული პარტიიდან

  12.00 ₾
 • ახალი
  ჰიმნი | აინ რენდი

  ეს წიგნი წარმოადგენს ფასდაუდებელ და ლაკონიურ შესავალს ეკონომიკის საფუძვლებში. იგი აღწერს თუ როგორ ყალიბდება ფასები თვისუფალ ეკონომიკაში, მიუხედავად ეტატიზმისა და დაგეგმარების უგუნური მცდელობებისა. ეს წიგნი ეფუძნება არგუმენტს, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკოსები და საჯარო მოხელეები არ უნდა დაკმაყოფილდნენ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მოკლევადიანი შედეგებით. ისინი ვალდებულნი არიან, შეაფასონ გრძელვადიანი შედეგებიც, რომლებიც ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის შედეგად წარმოიქმნება. 

  სტივ ბეიკერი

  ბრიტანელი პოლიტიკოსიპარლამენტის წევრი კონსერვატიული პარტიიდან

  8.00 ₾
 • ახალი
  საფონდო და სავალუტო ბაზრის ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზი | ნიკა შენგელია, დავათ ღაღანიძე

  ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისათვის შედარებით ახალ და დინამიურად განვითარებადი დისციპლინის - საბირჟო ვაჭრობის ტექნოლოგია, ბირჟაზე მოვაჭრეთა (ტრეიდერთა) ფსიქოლოგია, ტექნიკური ანალილზი და მისი პოსტულატები, იაპონური სანთლებით ანალიზი, დოუს თეორია (ფასიანი ქაღალდების ბაზრისთვის), ბაზრის დინამიკის ამსახველი გრაფიკები, ფასების მოძრაობა და ბაზრის ტენდენცია (დაღმავალი და აღმავალი ტენდერები), ბაზარზე შესვლის მომენტის შერჩევა, ბაზარზე არსებული ფასების ტენდენციის გარდატეცის მოდელების ფართო სპექტრი.

  ნაშრომში აგრეთვე მოცემულია ბაზრის მდგომარეობის ფუნდამენტალური ანალიზი, კერძოდ წარმოდგენილია ბაზრის მდგომარეობაზე მოქმედი ფუნდამენტალური ფაქტორები (ძირითადად მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები-უმუშევრობის დონე, ინფლაციის დონე, მოსახლეობის შემოსავლები, მიწოდება-მოთხოვნა, ბანკის სარგებლის პროცენტი და სხვა) და ბაზრის რეაქცია მათზე. განხილულია გარიგებათა მოცულობა და ღია პოზიციათა ინტერესი ფიუჩერსული კონტრაქტებით ვაჭრობისას.

  აღნიშნულ ნაშრომში გრაფიკულ ანალიზსა და კომპიუტერული ანალიზის ნაწილში გამოყენებულია თარგმანი ჯონ მერფისა და ალექსანდრ ელდერის ნაშრომებიდან, ხოლო იაპონური სანთლებით ანალიზის ნაწილში კი სტივ ნისონისა და გრეგორი მორისის ნაშრომებიდან.

  ეს ნაშრომი თავისი შინაარსის სიღრმით და სისრულით პირველი ქართული გამოცემაა და იგი გამოადგება როგორც ფინანსების სპეციალობის სტუდენტევს, ისე ბირჟაზე მოვაჭრე ტრეიდერებს.

  30.00 ₾
 • ახალი
  ოპერაციული სისტემა Windows 10 | ალექსანდრე ბენაშვილი, გიორგი ბენაშვილი

  სახელმძღანელოში აღწერილია ოპერაციული სისტემა Windows 10. განხილულია საკითხები, რომელთა ცოდნაც სასურ-ველია როგორც კომპიუტერის მომხმარებლებისთვის, ასევე ად-მინისტრატორებისთვის.

  სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უნივერსი-ტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის სტუ-დენტებისთვის.

  10.00 ₾
 • ახალი
  საინგილოს ონომასტიკა | ასრათ ომარაშვილი

  წიგნში საველე ექსპედიციებში და საარქივო დოკუმენტებში გამოვლენილი მასალის საფუძველზე მოცემულია საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი მხარის ჰერეთ-საინგილოს ტოპონომიკა. ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა საინგილოს გვარსახელებს და მათ წარმომავლობას, საინგილოს ფიზიკურ და გეოგრაფიულ აღწერილობას, ანასთანავე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისტორიას უძველესი დროიდან დღემდე.

  10.00 ₾