მაია მაჭავარიანი

მაია მაჭავარიანი

ავტორის წიგნები

  • მასმედიის ისტორია | მაია მაჭავარიანი

    სახელმძღვანელო „მასმედიის ისტორია“ არის სალექციო კურსი და განკუთვნილია საქართვე-ლოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების მიმართულების სტუდენტებისთვის, აგრეთვე მასმედიის ისტორიით დაინტერესებული ყველა მკითხველთათვის და მისი შედგენილობაც ამ გარემოებითაა განპირობებული. სახელმძღვანელო წარმოადგენს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისა და საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ისტორიის ზოგად კურსს.

    15.00 ₾