ენდრიუ ჰეივუდი

ენდრიუ ჰეივუდი არის პოლიტიკის სახელმძღვანელოების წამყვანი ავტორი დიდ ბრიტანეთში. ის კროიდონის კოლეჯის ვიცე დირექტორი და უფრო ადრე ორპინგტონის კოლეჯის კვლევების დირექტორი იყო. მისი ძირითადი კვლევითი ინტერესებია პოლიტიკური იდეოლოგიები, პოლიტიკური თეორია და გლობალური პოლიტიკა. ენდრიუ ჰეივუდი ამჟამად მუშაობს როგორც თავისუფალი ავტორი და კონსულტანტი.

ავტორის წიგნები

 • პოლიტიკა | ენდრიუ ჰეივუდი

  წინამდებარე წიგნი პოლიტიკის, როგორც საგნის, თანმიმდევრული შესწავლის მცდელობაა

  დღევანდელი გადასახედიდან: მისი მიზანია  ამ საგნის შემსწავლელ სტუდენტს ან თუნდაც,

  პოლიტიკის ანა-ბანათი დაინტერესებულ მკითხველს გამოადგეს სახელმძღვანელოდ.

  წიგნი 5 მთავარ თემას მისდევს: I ნაწილი _ პოლიტიკის თეორია _ იმ კონცეპტუალურ და

  მეთოდოლოგიურ საკითხებს იკვლევს, რაც საერთოდ პოლიტიკის შესწავლის საფუძველთასაფუძველია;

  II ნაწილი გლობალიზაციისა და სახელმწიფოების მნიშვნელობას ეხება _

  განსაკუთრებით, ერი-სახელმწიფოს როლს ინტერნაციონალიზაციისა და გლობალური

  პოლიტიკის ჩასახვის პირობებში; II ნაწილში განვიხილავთ ურთიერთკავშირს პოლიტიკურ

  და არა-პოლიტიკურ ძალთა, და ურთიერთობის არხებს მმართველთა და მართულთა შორის;

  IV ნაწილი მმართველობის მექანიზმებსა და იმ ინსტიტუციურ თუ პოლიტიკურ პროცესებს

  ეთმობა, რაც ხელისუფლების ბუნებასა და ასევე, მისი საქმიანობის ხელწერაზეც ახდენს

  ზეგავლენას. დასკვნითი, V ნაწილი _ პოლიტიკური კურსის და მისი ცხოვრებაში გატარების

  საკითხებს მიმოიხილავს: გავაანალიზებთ, თუ როგორ ხდება ხსენებული კურსის განსაზღვრა

  და როგორ ფასდება პოლიტიკური სისტემების ავ-კარგიანობა _ რაც, თავის მხრივ, ისევ

  პირველი ნაწილის თეორიულ და იდეოლოგიურ მსჯელობასთან მიგვაბრუნებს.

   

  45.00 ₾